Translate this blog with Google


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creative Commons License
Материали от този блог не могат да бъдат използвани за комерсиални цели.
Материали от този блог не могат да бъдат променяни, преработвани или надграждани.

29 септември 2009

Ненаписано


В която нашият герой изпитва надежда - Най-големия подарък - Шунковия сандвич на разкаянието - Прочути последни слова - Нашият герой умира - ... - Винаги има избор.
Из Тери Пратчет - ПОЩОРЯВАНЕ
-------------------------------
Няма коментари:

Публикуване на коментар